Członkowie

Członkowie

Opiekunowie koła
dr Anna Dziadkiewicz oraz mgr Urszula Kęprowska

Skład koła

Monika Suchodolska – Adrianna Skwiercz – Dominika Soboń
(prezes – wiceprezes – sekretarz)

Dominika Ossowska – Magdalena Paturalska